طرح با توجه به نظر سفارش دهنده طراحی شده به نحوی که گویای لطافت و مرغوبیت همیشگی محصول بوده و علاوه بر این شامل قابلیت ویژه [بازتاب نور در فضای تاریک] نیز باشد. که در طراحی این بسته بندی ها در نظر گرفتم و بیشتر سعی کردم طرح حس برتری و مزیت ویژه این بسته را به ظرافت تمام القاء نمایند. در نهایت از طرف شرکت پارس کرپ بعنوان ["طراحی فوق ویژه" چشـمـک] به بازار در سال 1392 ارائه شد.http://www.shahr24.ir/Upload/Imagesx/generated/-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%A9_16108a35_o.jpg

دستمال ماشین کاج دو لایه 100 برگ چشمک